31 януари - 1 февруари 2018г.: ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР НА ФИРМА ФЛОРА 62 ООД

На 31 Януари и 1 Февруари 2018 год. фирма Флора 62 ООД проведе своя годишен двудневен технически семинар за своите клиенти. На този семинар своите продукти представиха фирма Синджента България ЕООД, фирма ФМС-България, фирма КВС Агро България ООД, фирма Дюпонт България ЕООД и фирма Екофол АД. Фирма „Екофол” АД за първа година участва в техническия семинар на фирмата. Семинарът беше открит от двамата управители на фирма Флора 62 ООД – г-н Валентин Димов и г-жа Юлияна Димова, след което гореспоменатите фирми представиха своите презентации.

 
 

Г-н Валентин Димов
управител на Флора 62 ООД

Г-жа Юлияна Димова
управител на Флора 62 ООД

Клиенти на фирма
Флора 62 ООД

 
 

Клиенти на фирма
Флора 62 ООД

Клиенти на фирма
Флора 62 ООД

Представител на фирма
„Синджента България” ЕООД

 
 

Представител на фирма
„Синджента България” ЕООД

Представители на фирма
„ФМС – България

Представител на фирма
„ФМС – България

 
 

Представител на фирма
„ФМС – България

Представители на фирма
„КВС Агро България” ООД

Представители на фирма
„КВС Агро България” ООД

 
 

Представители на фирма
„КВС Агро България” ООД

Представители на фирма
„Дюпонт България” ЕООД

Представители на фирма
„Дюпонт България” ЕООД

 
 

Г-н Димов представя фирма „Екофол” АД

Представител на фирма „Екофол” АД

Представители на фирма „Екофол” АД

 
 

Представители на фирма „Екофол” АД

     

 

 

На 16 и 17 ноември 2017 год., в град Харманли и в село Стамболово обл. Хасковска, фирма Флора 62 ООД проведе технически срещи съвместно с фирма Синджента България ЕООД - нейния най-голям доставчик на зеленчукови семена и препарати за тяхното третиране. Срещата беше организирана с цел клиентите на фирма Флора 62 ООД в районите гр.Харманли и село Стамболово да бъдат информирани за най-новите продукти и технологии в зеленчукопроизводството.

16 ноември 2017г.: ТЕХНИЧЕСКА СРЕЩА В ХАРМАНЛИ

 
   
   
   

 

 

17 ноември 2017г.: ТЕХНИЧЕСКА СРЕЩА В СТАМБОЛОВО

 
   
   
 
   Copyright ©  FLORA-62, 2010    НачалоПродуктиМестоположение